Obchodní podmínky

Popis služby
1.1. Elektronický obchod (dále též jen „eShop“) umožňuje nákup zboží a služeb dle aktuální
nabídky uvedené na webových stránkách eShopu, všem zákazníkům, kteří si zboží či služby
objednávají prostřednictvím veřejné počítačové sítě internet.

2. Pravidla a podmínky poskytování služby eShop
2.1. Služba eShop je poskytována v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky

2.2. Objednávka zboží či služeb prostřednictvím eShopu může být omezena maximálním počtem
kusů odebraného zboží.

2.3. V případě, že zákazník nesplní podmínky pro objednání zboží či služeb prostřednictvím
eShopu, objednávka může být bez náhrady zrušena.

2.4. Na důkaz registrace objednávky do elektronického systému poskytovatele po jejím odeslání
obdrží zákazník automaticky generovanou rekapitulaci své objednávky. K přijetí objednávky a
tedy i uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem dochází až doručením následného
e-mailu, v němž poskytovatel výslovně potvrzuje přijetí příslušné objednávky.

2.5. V případě, že se objednávku zákazníka nepodaří telefonicky (podle zákazníkem poskytnutých
kontaktních telefonních údajů) nebo e-mailem potvrdit, může být objednávka bez náhrady
zrušena.

2.6. Dodávky zboží jsou zajišťovány externí službou prostřednictvím České pošty, a to výhradně v pracovních dnech v
době od 8:00 do 18:00 hodin. (Pro usnadnění doručení zásilky Vám doporučujeme uvést jako
dodací adresu místo, kde se budete většinu dne zdržovat, např. zaměstnání). Odesilatelem balíku je Consult s. r. o., Městské Sady 274, 537 01

2.7. Zboží je zákazníkům doručováno výhradně na existující adresy v České republice, a to
nejpozději do 5 pracovních dnů následující po potvrzení objednávky, pokud zákazník neobdrží
jinou informaci. Dopravné je účtováno k ceně zboží dle ceníku

2.8. Zboží může být zákazníkům dodáno později, než ve stanovené lhůtě, a to v případě, že
vybrané zboží není momentálně na skladě.

2.9. Po opakovaném neúspěšném pokusu o dodání zboží zákazníkovi je objednávka bez náhrady
zrušena.

2.10. Zákazník zadává objednávku na stránkách eShopu prostřednictvím veřejné počítačové sítě
internet.

2.11. Zákazník je při vyplňování objednávky povinen uvádět pravdivé údaje.

2.12. Zboží je rovněž možné vyzvednout osobně na adrese: Zdeňka Mervartová, areál Fitcentra Chrudim, Palackého 806, 537 01 Chrudim

2.13. Při dodávání na dobírku a osobním odběru, platbu za zboží uhradí zákazník v hotovosti při převzetí zboží. Při platbě Proforma, na účet před dodáním zboží

2.14. Doklad o zaplacení bude vložen v zásilce, popř. při osobním odběru předán kupujícímu při placení.

2.15. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí plnění (§ 53
odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Musí tak učinit písemně. Odstoupit od kupní smlouvy může zákazník
v případě, že zakoupené zařízení je nepoškozené, kompletní a bez známek nepřiměřeného
užívání, a když zákazník prokáže zakoupení zboží prostřednictvím eShopu, a to např.
dokladem o zaplacení nebo vyúčtováním dodávky, které obdržíte společně se zásilkou. Nároky z
odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních § 616 – § 627 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník.

2.16. Odstoupit od kupní smlouvy můžete v případě, že zakoupené zařízení je nepoškozené,
kompletní a bez známek nepřiměřeného užívání, a když prokážete zakoupení zboží
prostřednictvím elektronického obchodu Zdeňka Mervartová
např. dokladem o zaplacení nebo vyúčtováním dodávky, které obdržíte společně se zásilkou.

2.17. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v
souvislosti s objednáváním zboží a služeb, a to za účelem zpracování dat a akčních nabídek ve
svém elektronickém obchodě. Zákazník souhlasí s tím, aby mu poskytovatel zasílal svůj informační newsletter
týkající se aktuální nabídky. Pokud zákazník i dodatečně vyjádří se zasíláním informačních materiálů poskytovatele
nesouhlas, nebudou mu nadále zasílány.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit dodavatele kurýrní služby a další parametry služby
eShop.

3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit poskytování služby
eShop.

3.3. Na vztahy neupravené těmito Podmínkami se použijí obecně závazné právní
předpisy České republiky.

3.4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2012. Okamžikem účinnosti nového
znění Podmínek pozbývá jejich dřívější znění platnosti i účinnosti