Reklamace

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí plnění
(§ 53 odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Musí tak učinit písemně.
Odstoupit od kupní smlouvy může zákazník v případě, že zakoupené zařízení je nepoškozené,
kompletní a bez známek nepřiměřeného užívání a když zákazník prokáže zakoupení zboží
prostřednictvím eShopu, a to např. dokladem o zaplacení nebo vyúčtováním dodávky,
které obdržíte společně se zásilkou.
Nároky z odpovědnosti za vady jsou upraveny zejména v ustanoveních § 616 – § 627 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník.

Reklamaci uplatněte buď písemně na adrese:
Zdeňka Mervartová
Na Větrníku 1290
537 05 Chrudim

Nebo na zašlete na e-mail info@relaxzm.cz